ວິຊາຊັບສິນທາງປັນຍາ

ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມກັງວົນຫຼືຮ້ອງທຸກກ່ຽວກັບການລະເມີດລິຂະສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ, ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມລຸ່ມນີ້ເພື່ອ ກຳ ນົດໂດຍສະເພາະສິດທິທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າຖືກລະເມີດແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກກ່າວຫາ.

[ຕິດຕໍ່, ຮູບແບບ, 7 404 "ບໍ່ພົບ"]